رسانه دکتر سلامت

سلامت کودک

عفونت گوش کودکان

درمان عفونت گوش کودکان

درمان عفونت گوش کودکان به شدت عفونت و سن کودک بستگی دارد. در صورتی که عفونت گوش کودکان شدید باشد، متخصص اطفال داروهای آنتی بیوتیک را برای درمان عفونت گوش...