سلامت فردی

سونوهیستروگرافی

سونوهیستروگرافی چیست ؟

سونوهیستروگرافی نوعی روش سونوگرافی می باشد. در سونوهیستروگرافی سرم استریل از طریق دهانه رحم و با استفاده از وسیله ای پلاستیکی با نام کاتتر وارد رحم می شود. سپس با استفاده از امواج صوتی، تصویری از حفره رحم ایجاد می...

۱ ۲ ۹۵
صفحه 1 از 95