معرفی داروها

جنتامایسین

موارد مصرف و عوارض جنتامایسین

جنتامایسین، یک باکتریوسید است که مانع سنتز پروتئین در باکتری می شود و از این طریق موجب مرگ باکتری های در حال رشد و تقسیم می گردد. از آمپول جنتامایسین در پروفیلاکسی یا پیشگیری از اندوکاردیت در مورد اقدامات تشخیصی دستگاه...

۱ ۲ ۶
صفحه 1 از 6