معرفی داروها

سوماتریپتان

موارد مصرف و عوارض سوماتریپتان

سوماتریپتان، برای درمان میگرن و همچنین در برخی موارد برای درمان سردرد های خوشه ای استفاده می شود. داروی سوماتریپتان همچنین ممکن است با نام تریپتان خوانده شود. گیجی، خستگی، سوزن سوزن شدن یا بی حسی در انگشتان دست یا پا...

۱ ۲ ۵
صفحه 1 از 5