ساختار و علائم هورمون تیروئید در انسان

هورمون تیروئید
تعداد بازدید ها : تعداد بازدید ها : 514

 علائم هورمون تیروئید چیست؟،چند نوع هورمون تیروئید وجود دارد؟راه های تشخیص تیروئید به چه صورت است؟ درمان تیروئید چگونه است؟سرطان تیروئید به چه معنی است؟این سوالاتی است که در ذهن یه بیمار مبتلا به تیروئید می گذرد.این مقاله نگاهى به ساختار و علائم تیروئید و همکارى آن در عملکرد بدن انسان دارد.

  • مراحل

١.ساختار هورمون را بدانید.

پر کاری تیروئید

هورمون تیروئید یکى از مشتقات آمینو اسید تیروزین است.اتمهاى ید به آن متصل اند.بنابراین،ساختار شیمیایى آن یون یدید نیاز دارد که باید توسط رژیم غذایى تامین شود.وگرنه ممکن است در افرادى که در رژیم غذاییشان از ید بى بهره اند،گواتر رخ دهد.در ایالات متحده،نمک خوراکى با مقدارى ید مکمل تهیه شده است که از عملکرد سالم غده ى تیروئید مطمئن باشند.

٢.انواع مختلف هورمون را بدانید.

درمان تیروئید

دو نوع هورمون تیروئید وجود دارد که با تغییرات بیوشیمیایى از یکدیگر متمایز میشوند:تیروکسین و ترى یدو تیرونین.در تیروکسین ۴ اتم ید و در ترى یدو تیرونین ٣ اتم ید به هورمون متصل اند.اکثر تیروکسین ها در سلول به ترى یدو تیرونین تبدیل میشوند که شامل جدا شدن یک اتم ید از تیروکسین است.بنابراین هورمون غالب تیروئیدى در بدن،ترى یدو تیرونین است.

٣.خصوصیات شیمیایى این هورمون را بدانید.

غده تیروئید

هردو این هورمون ها حلال در چربى اند.بنابراین،به آسانى میتوانند به غشاى فسفولیپیدى سلولها نفوذ کنند.گیرنده هاى آنها داخل نوکلئوز قرار دارند و با افزایش میزان ترجمه یا ترکیب پروتئین ها در سلول،تاثیرات خود را نشان میدهند.

۴.تیروئید از غده ى تیروئید،در پاسخ به محرکى به نام هورمون محرک تیروئید ترشح میشود.

کم کاری تیروئید

ترشح هورمون تیروئید تحت کنترل خودتنظیمى مثبت هورمون محرک تیروئید است که از غده ى هیپوفیز ترشح میشود.به طور مثال،سطوح بالاى هورمون تحریک کننده ى تیروئید باعث افزایش ترشح هورمون تیروئید و کاهش آن باعث کاهش ترشح هورمون تیروئید میشود.

۵.هایپرتیروئیدیسم(پرکارى تیروئید) را بشناسید.

علائم تیروئید

معمولا در پرکارى تیروئید که مقدار ترشح هورمون تیروئید بسیار زیاد است،مقدار هورمون تحریک کننده ى تیروئید در خون کم است.همچنین در هیپوتیروئیدیسم(کم کارى تیروئید)،که ترشح هورمون تیروئید کم است،مقادیر زیادى هورمون محرک تیروئید در خون دیده میشود.هردو این تاثیرات که در پرکارى و کم کارى تیروئید دیده میشوند،نتیجه ى مستقیم خود تنظیمى منفى هورمون تیروئید روى هورمون تحریک کننده ى تیروئید است.

۶.فیزیولوژى هورمون تیروئیدى را بدانید.

آزمایش تیروئید

هورمون تیروئید برخلاف سایر هورمونها،عضو خاصى براى تاثیرگذارى روى آن ندارد.درعوض،یک تاثیر کلى روى همه ى سلولهاى بدن میگذارد.تاثیر آن افزایش همه ى جنبه هاى متابولیسمى درون بدن است.از این لحاظ،به هورمون اپى نفرین و نورواپى نفرین که مقدار متابولیک بدن را افزایش میدهند،شبیه اند.

٧.یکى از تاثیرات این هورمون روى متابولیسم کربوهیدراتها است.

تیروئید چیست

هورمون تیروئید،همه ى جنبه هاى متابولیسم قند را توسط بالا بردن گلوکز در سلولهاى کبد افزایش میدهد، و این عمل مقدار هورمون تیروئید را بالا میبرد که در آن گلوکز توسط عمل گلوکونئوژنز ساخته میشود.همچنین هورمون میزان جذب ترکیبات در لوله ى گوارش را افزایش میدهد.

٨.همه ى تاثیرات اشاره شده احتمالا مستقیما به افزایش آنزیم هاى سنتزى بدن مربوط اند که در نتیجه ى تاثیر هورمون روى همه ى سلولهاى بدن است.

علائم تیروئید

٩.علاوه بر تاثیرات هورمون روى متابولیسم کربوهیدراتها،این هورمون روى متابولیسم لیپیدهاى درون بدن نیز تاثیر دارد.

تیروئید چیست

لیپیدها تحت تاثیر هورمون فورا از بافتهاى چربى حرکت میکنند و به آسانى در کبد متابولیز میشوند.هورمون تیروئید کلسترول خون و میزان فسفولیپیدها را کاهش میدهد.

١٠.افزایش متابولیسم بدن توسط تاثیر هورمون،باعث افزایش درخواست بدن براى میزان کوفَکتر ها و ویتامینها میشود.

غده تیروئید

این مورد مربوط به افزایش عملکرد آنزیمهاى بدن توسط تاثیر هورمون تیروئید است.به عنوان مثال،افزایش متابولیسم گلوکز با توجه به تاثیر هورمون تیروئید،ایجاد نیاز بیشتر بدن به هورمون انسولین براى افزایش سرعت بالا بردن گلوکز در سلول هاى کبد است.

ساختار و علائم هورمون تیروئید در انسان
به این مطلب امتیاز بدین
: این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید