ایجاد عشق در زندگی زناشویی

ایجاد عشق در زندگی زناشویی
تعداد بازدید ها : تعداد بازدید ها : 2.99K

یک هنرمند کره ای به نام پان یانگ محصول شیرین و دلگرم کننده دارد. ساده، اما با جزئیات خیلی مهم که در هر روز از زندگی با کارهای کوچک عشق را برای شریک زندگیمان در زندگی زناشویی بیان کنیم. وقتی ما به این تصاویر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که عشق در کارهای کوچک است.

عشق در زندگی زناشویی

۱- بدون دلیل خاص همدیگر را بغل کردن

۲- کشیدن پتو روی یکدیگر

عشق در زندگی زناشویی

۳- قبل از خواب با یکدیگر صحبت کردن

۴- با یکدیگر غذا پختن

۵- تا دیر وقت با هم تلویزیون نگاه کردن

۶- انجام دادن هر کاری با هم

عشق در زناشویی

۷- روی شانه های یکدیگر خوابیدن

۸- به عکسهای قدیمی همدیگر نگاه کردن

عشق در چند کلمه

۹- از یکدیگر مراقبت کردن

عشق در نوجوانی

۱۰- همدیگر را دلداری دادن

ایجاد عشق در زندگی زناشویی

۱۱- شگفت زده کردن

عاشق شدن

۱۲- پیشانی شریک زندگیمان را بوس کردن

عشق در زندگی زناشویی

۱۳- با یکدیگر گربه را حمام کردن

عشق در چند جمله

۱۴- رقصیدن

۱۵- دندانهایمان را با هم مسواک زدن

عشق در زناشویی

۱۶- بستنی به شریکمان تعارف کردن

عشق

۱۷- کمک به یکدیگر

عشق در یک نگاه

۱۸- غذای خوشمزه پختن

عکس عاشق

۱۹- درباره همدیگر فکر کردن

۲۰- با یکدیگر آواز خواندن

معشوق

۲۱- همدیگر را دوست داشتن

زندگی زناشویی

  • درحال حاضر مقاله این هنرمند در چالش داستان جهانی شرکت کرده است واین مقاله برای مخاطبین سراسر جهان است.

رسانه دکتر سلامت

: این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید