چگونه از زخم پای دیابتی جلوگیرى کنیم؟

زخم پای دیابتی
تعداد بازدید ها : تعداد بازدید ها : 810

دیابت یک بیمارى است که بدن نمیتواند انسولین بسازد یا از انسولینى که میسازد استفاده کند.پاها در دیابت،با توجه به نوروپاتى دیابتیک(آسیب عصب ها) و گردش خون ضعیف میتوانند به راحتى تحت تاثیر قرار گیرند که به زخم پا منجر میشود.

  • مراحل

١.پاهایتان را تمیز نگه دارید و هرروز آنها را با آب و صابونِ ملایم بشویید.

 زخم پای دیابتی

مطمئن شوید که آنها را به طور مناسبى خشک میکنید و هیچ چرکى بین انگشتان باقى نمیگذارید.

٢.روزانه پاهایتان را براى وجود زخم،کبودى یا ناهنجارى بررسى کنید.

 زخم پای دیابتی

٣.ناخنهایتان را کوتاه کنید و پاهایتان را براى وجود پینه بررسى کنید.

 زخم پای دیابتی

پینه هاى درمان نشده میتوانند به زخم منجر شوند.

۴.کفش هاى راحت بپوشید.

 زخم پای دیابتی

مطمئن باشید قبل از کفش نو خریدن سایز پایتان را اندازه گرفته اید.از پوشیدن کفشهاى نوک تیز و پاشنه بلند که به پنجه و پاشنه فشار وارد میکنند،بپرهیزید.

۵.از استعمال دخانیات بپرهیزید،زیرا روى رگهاى کوچک تاثیر میگذارند و باعث بهبود دیرتر زخم ها میشوند.

 زخم پای دیابتی

۶.ورزش کنید زیرا باعث بهبود گردش خون میشود.

 زخم پای دیابتی

٧.متخصص تان را حداقل سالى یکبار براى بررسى پاهایتان ملاقات کنید.

 زخم پای دیابتی

اگردر حال حاضر زخم پا دارید،متخصص تان برایتان آزمایش x-ray انجام میدهد تا مشخص کند که استخوان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر.دستورات او را براى مصرف آنتى بیوتیک و درمانهاى دیگر دنبال کنید.

: این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید