بیماری ها و درمان سلامت فردی

چگونگی اندازه گیری و بررسی فشارخون

اگر فردی هستید یا فردی را می شناسید که در معرض فشارخون بالا یا پایین قرار دارد ، شاید مایل به استفاده از کیت های اندازه گیری خانگی باشید که البته این امر نیاز به یادگیری و تمرین دارد که در زمانی کوتاه می توان آموزش دید.
در این بخش در مورد اینکه چه بپوشید و چگونه به درستی این کار را انجام دهید و چگونه نتایج را تفسیر کنید آموزش خواهید دید و با اندکی تمرین چگونگی اندازه گیری سیستولیک و دیاستولیک در فشارخون و معنای اعداد را نیز خواهید آموخت.

 • آمادگی های لازم برای اندازه گیری فشار خون

۱-بررسی اندازه بودن سایز بازوبند:

بررسی فشارخون

سایز استاندارد در بازوبندهای فشارخون موجود در داروخانه ها به مناسب و اندازه ی بازوی یک فرد بالغ است ، هرچند اگر بازوی فرد پهن یا باریک باشد یا قصد اندازه گیری فشارخون کودک را داشته باشید نیاز به اندازه ای دیگر پیدا خواهید کرد.

 • پیش از خرید خط شاخص را بررسی کنید ، این خط محدوده ای برای مشخص شدن اندازه بودن بازوبند است و اگر یک دور به دوره بازوی فرد پیچیده و به محدوده ی مشخص شده برسد اندازه ی آن مناسب است.
 • اگر بازوبند اندازه نباشد نتایج درستی نیز به همراه نخواهد داشت.

۲-از موارد و شرایطی که فشارخون را افزایش می دهند اجتناب کنید:

بررسی فشارخون

مواردی و شرایطی وجود دارند که باعث افزایش ناگهانی فشارخون می شوند پس پیش از هر چیز باید فرد را از این موارد دور کرد.

 • موارد تاثیرگذار عبارتند از: استرس ، سیگار ، ورزش ، هوای سرد ، معده ی پر ، مثانه ی پر ، کافئین و برخی داروها.
 • فشار خون ممکن است در طول روز تغییر کند پس اگر نیاز به اندازه گیری روزانه می باشد همیشه در زمانی مشخص این کار را انجام دهید.

۳-مکانی آرام پیدا کنید:

بررسی فشارخون

از آنجایی که استرس روی فشارخون تاثیرگذار می باشد ، فرد باید در شرایطی آرام و راحت قرار بگیرد ، به عنوان مثال پیش از اندازه گیری حمام کنید و یا خود را با قرار گرفتن در محیطی گرم و یا پوشیدن لباس بیشتر در صورت سرما گرم نگهدارید.

 • اگر سردرد یا بدن درد دارید پیش از اندازه گیری آن را بر طرف کنید.

۴-راحت باشید:

بررسی فشارخون

از آنجایی که استرس روی فشارخون تاثیرگذار می باشد ، فرد باید در شرایطی آرام و راحت قرار بگیرد ، به عنوان مثال پیش از اندازه گیری حمام کنید و یا خود را با قرار گرفتن در محیطی گرم و یا پوشیدن لباس بیشتر در صورت سرما گرم نگهدارید.

 • اگر سردرد یا بدن درد دارید پیش از اندازه گیری آن را بر طرف کنید.

۵-آستین های تنگ را کنار بزنید:

بررسی فشارخون

آستین های خود را تا بزنید و یا در شرایطی بهتر لباسی با آستین کوتاه بپوشید و در نظر داشته باشید که فشارخون از بازوی چپ اندازه گیری می شود ، پس آستین چپ را تا بالای بازو تا بزنید.

۶-بین ۵تا۱۰ دقیقه استراحت کنید:

بررسی فشارخون

استراحت کردن فرصتی برای ثابت شدن فشار خون ایجاد خواهد کرد.

۷-مکانی مناسب و راحت برای این کار بیابید:

بررسی فشارخون

روی صندلی مقابل میز نشسته و ساعد چپ خود را جهت هم سطح شدن با قلب روی میز ، به صورتی که کف دست رو به بالا باشد قرار دهید.

 • صاف و به گونه ای که پشت شما به پشتی صندلی چسبیده باشد نشسته و پاها را دور از هم قرار دهید.
 • فرم قرار گرفتن بازوبند

۱-محل نبض را مشخص کنید:

بررسی فشارخون

انگشت وسط را در قسمت داخلی آرنج قرار داده و به آرامی فشار دهید ، با این کار می توانید نبض شریان اصلی بازو را حس کنید.

 • اگر در پیدا کردن محل نبض مشکل دارید می توانید از گوشی های پزشکی استفاده کنید ، به این صورت که بخش گرد انتهای لوله را روی محل ذکر شده قرار داده و سعی کنید صدای نبض را بشنوید.

۲-بازوبند را دور بازو ببندید:

بررسی فشارخون

بازوبند را تا حلقه ی آن کشیده و آهسته آن را روی بازو ، ۲.۵سانتی متر بالای نقطه ی مفصل آرنج بکشید و تقریبا سفت و محکم ببندید.

 • در صورت درست بسته شدن بازوبند ، نباید موجب فشردگی پوست شود و باید دارای برچسب جهت بسته شدن بازوبند باشد.

۳-با قرار دادن انگشتان زیر بازوبند میزان تنگ بودن آن را بسنجید:

بررسی فشارخون

اگر قادرید دو انگشت خود را ، البته نه به صورت کامل ، اما می توانید به زیر بازوبند سر بدید بازوبند اندازه است ، اما اگر به اندازه ی کل دو انگشت فضا زیر بازوبند وجود دارد باید آن را باز کرده و محکم تر ببندید.

۴-سر گوشی طبی را به آرامی زیر بازوبند قرار دهید:

بررسی فشارخون

سر گوشی باید رو به پایین ، چسبیده به پوست و در نقطه ای که نبض را پیدا کردید قرار بگیرد.

۵-حالت قرار گرفتن پمپ و درجه:

بررسی فشارخون

درجه باید در حالتی قرار بگیرد که قادر به دیدن کاملا واضح صفحه ی آن باشید.
اگر در حال اندازه گیری فشارخون خود هستید ، درجه را به آرامی با کف دست چپ نگهدارید و اگر در حال انجام این کار برای شخصی دیگر هستید می توانید در هر حالتی که قادر به دیدن صفحه ی درجه هستید آن را قرار دهید و پمپ را در دست راست نگهدارید.

 • در صورت لزوم به بستن جریان هوا پیچ روی پمپ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 • اندازه گیری فشارخون

۱-بازوبند را با پمپ باد کنید:

بررسی فشارخون

تا زمانی که قادربه شنیدن صدای نبض از طریق گوشی هستید با سرعت به پمپ کردن ادامه دهید و زمانی که و زمانی که درجه ۳۰تا۴۰ میلی متر جیوه(mmHg) بالاتر از حد معمول فشارخون را نشان داد پمپ کردن را متوقف کنید.

 • اگر فشارخون معمول خود را نمی دانید تا زمانی که درجه بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ mmHg را نشان دهد پمپ کنید.

۲-هوای داخل بازوبند را خالی کنید:

بررسی فشارخون

پیچ جریان هوا را با چرخاندن آن جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید و اجازه بدید هوا به آرامی خارج شود.

 • درجه باید ۲میلی متر یا ۲خط در هر ثانیه کاهش داشته باشد.

۳-صدای سیستولیک را بشنوید:

بررسی فشارخون

میزان فشار را در لحظه ای که دوباره قادر به شنیدن صدای ضربان هستید را به یاد داشته باشید ، این فشار سیستولیک است.

 • فشار سیستولیک مربوط به فشار خون به دیواره های شریان در هنگام تپش قلب می باشد و در نتیجه ی انقباض قلب بوجود می آید.

۴-صدای دیاستولیک را بشنوید:

بررسی فشارخون

میزان فشار در لحظه ای که صدای ضربان محو می شود را به یاد داشته باشید ، این فشار دیاستولیک است.

 • فشار دیاستولیک مربوط به فشار خون بین دو ضربان قلب است.

۵-استراحت کرده و آزمایش را دوباره انجام دهید:

بررسی فشارخون

هوای داخل بازوبند را کاملا تخلیه کرده و پس از چند دقیقه این مراحل را دوباره انجام دهید و اگر هنوز فشارخون بالا بود این مراحل را روی بازوی دیگر اجرا کنید.

 • امکان اشتباه وجود دارد به خصوص اگر قبلا چنین کاری نکردید ، پس برای نتایج دقیق تر نیاز به بررسی دوباره می باشد.
 • تفسیر نتایج

۱-میزان فشارخون عادی را بدانید:

بررسی فشارخون

برای یک فرد بالغ باید میزان فشار سیستولیک کمتر از۱۲۰mmHg و فشار دیاستولیک کمتر از ۸۰mmHg باشد.

 • این محدوده فشارخون عادی می باشد و رفتارهای سالم مثل رژیم غذایی و ورزش در این زمینه باید در نظر گرفته بشوند.

۲-متوجه علائم پیش فشارخون باشید:

بررسی فشارخون

پیش فشارخون لزوما و به خودی خود خطرناک نیست اما شخصی با وجود پیش فشارخون در معرض ابتلا به فشارخون در آینده می باشد و یک فرد بالغ در چنین شرایطی دارای فشار سیستولیک بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و فشار دیاستولیک بین ۸۰تا۸۹ می باشد.

 • در چنین شرایطی ، جهت کاهش فشارخون و ایجاد تغییری در سبک زندگی با متخصصی در این زمینه صحبت کنید.

۳-تشخیص علائم اولیه ی فشارخون بالا:

بررسی فشارخون

در مراحل اولیه لازم است بدانید که فشارخون بالا در یک فرد بالغ با ۱۴۰ تا ۱۵۹ درجه فشار سیستولیک و ۹۰ تا ۹۹ درجه فشار دیاستولیک همراه است.

 • فشارخون بالا نیاز به مراقبت های پزشکی دارد ، پس در چنین شرایطی برای ملاقات با پزشک و دریافت نسخه ی مناسب اقدام کنید.

۴-ارزیابی وضعیت در مرحله ی دوم که به عنوان فشارخون بالا شناخته می شود:

بررسی فشارخون

این وضعیت بسیار جدی است و نیاز به دریافت کمک های پزشکی دارد .
اگر فشار سیستولیک ۱۶۰ یا بالاتر و فشار دیاستولیک ۱۰۰ یا بالاتر باشد فرد مبتلا به مرحله ی دوم فشارخون می باشد.

۵-در مورد پایین بون فشارخون آگاهی داشته باشید:

بررسی فشارخون

اگر فشار سیستولیک حدود ۸۵ و فشار دیاستولیک حدود ۵۵ باشد ، فشارخون فرد به شدت پایین است.
علائم فشارخون پایین عبارتند از: سبکی سر ، احساس غش ، عدم قدرت در تکلم ، مشکلات بینایی ، حالت تهوع ، خستگی ، افسردگی ، تنفس های کوتاه و پوست سرد و مرطوب.

 • با پزشک درباره ی بر طرف کردن مشکلات فشارخون پایین و رساندن آن به سطع عادی صحبت کنید.

۶-در صورت شک نسبت به ابتلا به فشارخون پایین یا بالا با پزشک مشورت کنید:

بررسی فشارخون

پزشک براب اطمینان فشارخون را دوباره آزمایش خواهد کرد و در صورت مشاهده ی مشکلاتی مثل ابتلا به پیش فشارخون و یا فشارخون بالا دستورات مثل تغییر در سبک زندگی و یا مصرف دارو جهت پایین بردن فشارخون صادر خواهد کرد.

 • شاید پزشک موارد دیگری که مانع فشارخون عادی می شوند را آزمایش کند ، به خصوص اگر بیمار پیش از این نیز دارو مصرف می کردند.
 • اگر پیش از این داروهای فشارخون مصرف می کردید شاید پزشک دستوراتی جهت آزمایش دیگر مشکلات سلامتی که از تاثیرگذاری درست دارو جلوگیری می کند نیز صادر کند.
ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید:
: این مطلب را به اشتراک بگذارید
در صورت مفید بودن مطلب امتیاز دهید :
Rate this post

نظر خود را بیان کنید

درباره ما

رسانه دکتر سلامت به منظور ارتقا دانش تمامی ایرانیان در زمینه سلامت و بهداشت خانواده در سال 1395 تاسیس شد. ما در این رسانه سعی داریم تا با آموزش و اطلاع رسانی در مورد مسائل روز دنیای سلامت و زیبایی به افزایش آگاهی در جامعه کمک کنیم .

Copyright © 2016 drsalamatx.com