بارداری

سیگار در دوران بارداری

مصرف سیگار در دوران بارداری

مضرات سیگار در دوران بارداری از موارد بسیار با اهمیتی است که خانم های باردار یا خانم هایی که قصد بارداری دارند، باید بدان توجه داشته باشند. کشیدن سیگار در دوران بارداری برای مادر و جنین در حال رشد مضر...

۱ ۲ ۸
صفحه 1 از 8