بارداری

سونوگرافی در بارداری

علت و انواع سونوگرافی در بارداری

سونوگرافی در بارداری یکی از تست های پریناتال می باشد که در مورد اغلب خانم های باردار توصیه می شود. سونوگرافی در بارداری مبتنی بر امواج صوتی می باشد که تصویری از جنین داخل رحم ایجاد می کند، و به...

۱ ۲ ۷
صفحه 1 از 7