زناشویی و جنسی

کلستاز بارداری

کلستاز بارداری چیست ؟

کلستاز کبدی در بارداری یا کلستاز بارداری نوعی بیماری کبدی است که در اواخر بارداری اتفاق می افتد. کلستاز بارداری خارش شدیدی را به دنبال دارد، خارش ناشی از این بیماری در دست ها و پاها روی می دهد، اما...

۱ ۲ ۳ ۲۱
صفحه 2 از 21