آموزش ها

سرد مزاجی زنان

علت و درمان سرد مزاجی زنان

دلایل سرد شدن زنان و علائم سرد مزاجی زنان متفاوت است. نوسانات هورمونی که در طول سال ها اتفاق می افتد، از مهمترین دلایل سرد مزاجی زنان محسوب می گردد. سرد مزاجی زنان بعد از زایمان، سردی مزاج در بارداری،...

۱ ۲ ۹
صفحه 1 از 9