بیماری های جنسی

درمان خود ارضایی

عوارض و درمان خود ارضایی

اونانیسم یا ماستور باسیون یا خود ارضایی عبارت است از رابطه جنسی با خود تا سر حد ارضا شدن که بیشتر توام با خیال بافی صورت می گیرد. خود ارضایی در قبل از ازدواج یک امر طبیعی و به دلیل کمبود...

۱ ۲ ۳
صفحه 1 از 3