بیماری های جنسی

اختلال نعوظ

اختلال نعوظ در رابطه زناشویی

اختلال نعوظ (ED) می تواند بر رابطه یک زوج، اثرات ناخوشایند، شرم آور و دشوار بگذارد. به عنوان یک زوج، به دنبال راه هایی باشید که صمیمیت خود را به شیوه هایی به جز رابطه جنسی تقویت کنید. به طور...

۱ ۲ ۳
صفحه 1 از 3