درمان های خانگی

طب فشاری

آشنایی با طب فشاری

طب فشاری یک روش درمان بدنی و آسیایی با ریشه هایی باستانی طب چینی است. طب فشاری از قواعد پایه chi استفاده می کند. این انرژی در بدن جریان می یابد و خطوطی را که نصف النهار نامیده میشود را دنبال...

۱ ۲
صفحه 2 از 2