سلامت فردی

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا چیست ؟

سنگ کیسه صفرا، سنگ کوچکی است که اغلب از کلسترول ساخته شده و در کیسه صفرا ایجاد می شود. در بیشتر موارد، سنگ کیسه صفرا موجب بروز علائم نشده و نیازی به درمان ندارد، اما اگر در یکی از مجاری...

۱ ۲ ۳ ۱۰۴
صفحه 2 از 104