سلامت فردی

علل لکه بینی قبل از پریود

یک چرخه منظم قاعدگی هر 28 روز یکبار اتفاق می افتد، و خونریزی قاعدگی ناشی از آن بین 4 تا 7 روز طول می کشد. لزوما نیاز نیست چرخه شما حتما هر 28 روز یکبار باشد، بلکه می تواند از...

۱ ۲ ۳ ۱۰۵
صفحه 2 از 105