تغذیه

رژیم غذایی فاقد گلوتن

رژیم غذایی فاقد گلوتن چیست ؟

رژیم غذایی فاقد گلوتن یک برنامه غذایی است که پروتئین گلوتن از آن حذف شده است. گلوتن در غلات مانند گندم، چاودار، جو و دانه ای که از پیوند گندم و چاودار به دست آمده به نام تریتیکاله، یافت می شود....

۱ ۲ ۸
صفحه 1 از 8