تناسب اندام

تغذیه و ورزش

ارتباط تغذیه و ورزش در زنان

داشتن وزن مناسب و تحرک از جمله مواردی است که در اغلب نکات پیشگیری برای بیماری های مختلف زنان از جمله انواع سرطان ها مانند سرطان تخمدان و یا سرطان سینه و تقویت قدرت باروری در زنان، توصیه می شود. باید...

عمل لیپوساکشن

عمل لیپوساکشن چیست ؟

عمل لیپوساکشن چیست؟، لیپوساکشن چرا انجام می شود؟، لیپوساکشن چگونه انجام می شود؟، چه افرادی نباید لیپوساکشن انجام دهند؟ لیپوساکشن نوعی جراحی است که...

۱ ۲ ۱۰
صفحه 1 از 10