سلامت روانی

کنترل عصبانیت

مهارت های کنترل عصبانیت

آیا هنگامی که احساس عصبانیت می کنید، این احساس را با فریاد زدن بروز می دهید؟ اگر چنین است، احتمالا متوجه شده اید که این عادت بد، روابط شما را با دیگران خراب می کند و نمی گذارد شما منظورتان...

۱ ۲ ۱۱
صفحه 1 از 11