سلامت کودک

بیماری اوتیسم

علائم بیماری اوتیسم در کودکان

اختلال اوتیسم، نوعی ناتوانی در رشد می باشد که دشواری هایی را در زندگی اجتماعی و رفتار افراد به همراه دارد. واژه طیف در اختلال طیف اوتیسم، به این واقعیت اشاره دارد که در برخی موارد علائم اوتیسم در کودکان...

۱ ۲ ۳ ۱۵
صفحه 2 از 15