روانشناسی کودک

مراحل بلوغ

مراحل بلوغ در دختران و پسران

مراحل بلوغ، زمانی اتفاق می افتد که بدن کودک به منظور ورود به دوره بزرگسالی شروع به رشد و تغییراتی می کند. در دوران بلوغ، سینه ها در دختران رشد می کنند و چرخه قاعدگی آغاز می شود. صدای پسران...

۱ ۲
صفحه 1 از 2