تربیت کودک

تکنولوژی و کودکان

مدیریت کودکان در برابر تکنولوژی

امروزه استفاده از تکنولوژی برای بسیاری از مردم ضرورت یافته است و کودکان معمولا اشتیاق بیشتری برای بازی با گوشی، تبلت یا سیستم عامل های بازی دارند. استفاده نامحدود و راهنمایی نشده از تکنولوژی می تواند مشکلی واقعی باشد. کودکان...

۱ ۲
صفحه 1 از 2