بیماری های کودکان

پیری زودرس

بیماری پیری زودرس چیست؟

پیری زودرس که همچنین تحت عنوان سندرم Hutchinson-Gilford نیز شناخته می شود، یک اختلال ژنتیکی بسیار پیشرفته و نادر است که باعث می شود کودکان به سرعت رشد کنند. این مشکل از 2 سالگی اول زندگی کودکان شروع می شود....

۱ ۲ ۱۲
صفحه 1 از 12