بیماری های کودکان

نفرولیتیازیس کودکان

علائم بیماری نفرولیتیازیس کودکان

نفرولیتیازیس، یک بیماری شایع در کودکان است. علائم نفرولیتیازیس کودکان متفاوت است که اغلب درد ناگهانی و شدید که در بزرگسالان ایجاد می شود، را ظاهر نمی کنند. در نتیجه، کودکان قبل از تشخیص بیماری نفرولیتیازیس بارها برای وجود شرایط...

۱ ۲ ۱۱
صفحه 1 از 11