بیماری های کودکان

کودکان اوتیستیک

آرام کردن کودکان اوتیستیک

کودکان اوتیستیک توسط پدیده هایی مانند لمس، صدا و نور بیش از حد تحریک می شوند. آنها همچنین ممکن است توسط رویدادهای غیر منتظره روزمره مانند تغییرات در روتین عادی زندگی شان نیز کلافه شوند. از آنجا که کودکان اوتیستیک اغلب...

۱ ۲ ۴
صفحه 1 از 4