سلامت کودک

هماچوری در کودکان

هماچوری در کودکان چیست؟

خون در ادرار کودکان یا هماچوری در کودکان ناشی از کلیه ها یا سایر بخش های مسیر ادراری می باشد. مسیر ادراری شامل حالب (مسیری که کلیه ها را به مثانه متصل می کند)، مثانه (محلی که ادرار در آن...

۱ ۲ ۱۱
صفحه 1 از 11