سلامت کودک

عفونت ادراری در کودکان

درمان عفونت ادراری در کودکان

عفونت ادراری در کودکان یک عفونت باکتریایی است که می تواند هر بخشی از مجاری ادراری را درگیر نماید. مجاری ادراری شامل کلیه ها که ادرار را تولید می کنند، حالب ها لوله هایی که ادرار را از کلیه ها...

۱ ۲ ۱۲
صفحه 1 از 12