دکتر قره باغی

مورفین

مورفین (نام تجاری: Astramorph) گروه دارویی: فنانترن گروه درمانی: مخدر , ضد درد شکل دارویی: قرص و تزریقی مصرف در...

انسولین

(نام تجاری: Iletine) گروه دارویی: هورمون ها گروه درمانی: ضد دیابت ( قندی ) شکل دارویی: تزریقی مصرف در دوران...

فنتانیل

فنتانیل (نام تجاری: Sublimaze) گروه دارویی: مشتقات فنیل پیپریدین گروه درمانی: ضد درد و کمک بیهوشی شکل دارویی: تزریقی مصرف...

۱ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۸۲
صفحه 177 از 182